Геоложки находки в България

Геоложки находки в България

Едно от най-големите богатства на всяка страна е нейното геоложко наследство. Благодарение на своите природни ресурси, територията на България е населявана от редица култури и цивилизации, оставили следа след себе си. Находищата на скъпоценни метали или минерали са обект на изключителен интерес още от времето на тракийската цивилизация, когато скъпоценностите са се използвали за изработване на накити, украшения и предмети. Днес, по цялата територията на България са открити много на брой находища на скъпоценни метали и минерали. Към скъпоценностите, които могат да се открият в България са:

Самородно злато

Самородно злато в България може да се открие както в първични руди, така и в речни наноси. Освен това съществуват находища, образувани от разрушаване на първични такива и на интрузивни скали. В резултат от промиване на кварца и слюдата в тях се образуват големите промишлени находища. Важно е да се отбележи, че в речните мрежи около всяка руда се образуват насипи от златни нишки.

На територията на страната съществуват две находища за добив на злато – с. Злата и с. Говежда. Село Злата се намира в близост то с. Трън. В находището се срещат още пирит, фаленит, сфалерит и дори самородно сребро. Разположена в Западна Стара Планина, в мината в село Говежда са се образували кварцови жили, съдържащи злато.

Освен от златни находища, в България злато се добива от реки и оловно-цинкови и медни такива. В Северна България могат да се обособят два района: по поречието на р.Огоста и нейния приток р. Златарица. В района изобилие от злато може да се открие р. Дългоделска Огоста. Злато може да се промива и в по-малките потоци в районите на Говежда, Слатина, Дълги дел, Копиловци, Маляне, Помеждин и др.

Вторият район е Средногорският, като той е изключително обширен – от Витоша до Рило-Родопският масив. Тук може да се включат горните течения на река Янтра ( край Габрово), както и околностите на с.Владая, Кокаляне, Бистрица и др. Освен това злато може да се открие в медните находище по поречието на р. Луда Яна, р. Тополница и околностите на Панагюрище, Челопеч, в района Ямбол, Казанлък и др.

Третият значим район е Рило-Родопският. Важно е да се отбележи, че почти в региона се намират най-златоносните реки в България – р.Арда, Р.Въча, Бяла Река и др. Освен това тук се намират и най-големите оловно-цинкови находища, съдържащи злато.

Минерали

За разлика от златните находища, минералните не са толкова много на брой и са концентрирани предимно в една конкретна област – региона на планините Пирин, Рила и Родопите. В района на Кърджали има изобилие от находища на ахат, а в този на Момчилград, освен ахати, има находища на халцедон, аметист и яспис. Същите залежи се намират в близост до селата Чайка, Карамфил и по поречието на р.Крумовица. Едно от най-редките находища на двуломен калцит се намира покрай С. Светулка, югоизточно от язовир Кърджали. В региона има изобилие на хромит, гранат, кремерит и др.

Друг район със залежи на минерали е региона на Тополовград – намира се изобилие от барит, англезит, парагонит и др.

Метеорити

На територията на България са регистрирани падания на общо 6 метеорита. Първият е в Разград, когато били намерени два къса с общо тегло около 20кг. Вторият, носи името Върба, по името на селото в близост до Белоградчик. Най- големият от всички е Гумошник, паднал през 1904 година в близост до Троян. От него са събрани общо 6 екземпляра, които се пазят в Софийския университет. На същото място се пази и метеорита паднал през 1931 в Коньово. Освен това са регистрирани още два случая на паднали метеорити – в Силистра през 1917 и с. Павел, край Свищов, през 1974.

Търсенето на скъпоценности и метеорити е страст и хоби, което не би могло да се практикува без нужното оборудване. В сайта сайта ishop.bg можете да откриете професионални метал детектори, които да ви помогнат във вашата мисия!

Share This Post