Съвети за отглеждане на декоративни рибки

Съвети за отглеждане на декоративни рибки

Аквариумите са отлична придобивка, която допринася за стила и комфорта в жилищните и административните помещения. Въпреки, че са една от най-предпочитаните декорации, те изискват специални грижи, най-вече за техните обитатели – декоративните рибки. За да се осигурят перфектни условия за отглеждането им са нужни определени знания и прилагане на няколко процедури:

Осигуряване на подходяща вода

От изключително важно значение е запознаването със жизнените нужди на избраните видове декоративни рибки. За тази цел е препоръчително консултиране с експерти и запознаване с допустимите нива на химичните съставки – нитрати, нитрити, pH, амоняк и др. Важно е да се отбележи, че всеки вид рибки ( тропически, сладководни и т.н) се нуждаят от различен химичен състав на водата и температура, която да се поддържа постоянно. Следователно тяхното аклиматизиране е в пряка зависимост от условията в аквариумите – колкото повече наличните условия се различават от препоръчителните, толкова повече време ще отнеме докато се пригодят.

Аклиматизиране

Аклиматизирането на аквариумните рибки е също важен процес, който може да се осъществи успешно чрез няколко стъпки. Първият е етап включва поставяне на торбичката с рибката за около 15мин в аквариума, без да се отпечатва. По този начин се гарантира изравняване на водните температури. Веднага след това се добавя вода от аквариума в торбичката, като по този начин се гарантира аклиматизирането й към химичният състав на водата. Накрая декоративната рибка ще бъде напълно пригодена към условията на аквариума, без бъде шокирана от рязка промяна.

Избор на подходящ аквариум

Друг важен аспект в отглеждането на аквариумни рибки е изборът на подходящ аквариум. Отглеждането на голям брой рибки или изборът на малък по размер аквариум може да доведе до недостиг на кислород, задръстване на филтрите, бързо замърсяване на водата и др. Това от своя страна може да се окаже фатално за обитателите на аквариумите.

Редовна смяна и поддържане на постоянна температура на водата.

Редовната и честа смяна играе ключова роля при поддържането на висока хигиена в аквариума. За да се осигурят благоприятни условия е препоръчително редовна смяна на поне 20-25% от водата с помощта на специална помпа. По този начин се гарантира запазване на химичния състав на водата и доброто здравословно състояние на рибките. От също толкова важно значение е поддържането на постоянна температура. Поради тази причина аквариумите не трябва да се поставят на места с пряка слънчева светлина, близо до радиатори и т.н.

Почистване на стъклата

Натрупването на водорасли може да доведе до недостиг на кислород за декоративните рибки рибки. Поради тази причина редовното почистване е основно задължение при отглеждането им

Наличието на чист и поддържан аквариум може да окаже силно въздействие не само върху здравословното състояние на рибките, но и върху интериорната декорация на вашия дом или офис. В сайта aquarium.bg можете да откриете нужното оборудване, чрез което да осигурите благоприятни условия и комфорт за вашите домашни любимци!

Share This Post