Кога собственик на бизнес плаща най-ниски вноски за осигуряване?

Кога собственик на бизнес плаща най-ниски вноски за осигуряване?

За да бъде изцяло законосъобразна дейността на една фирма, а и собственикът ѝ да бъде спокоен за развитието на своя бизнес, следва да се изпълнят редица юридически процедури. Регистрацията на фирмата като ЕООД, ООД или ЕТ всъщност е само първата стъпка към собствен бизнес. Наред с всички процедури, трябва да се обърне внимание и на данъчното и осигурително законодателство. Осигуряването като част от държавната политика е задължително за всички граждани, извършващи трудова дейност. Макар и със задължаващ характер, законодателят ни предлага избор за начина, по който бихме могли да се осигуряваме. Това би било в особена полза за собствениците на фирми, тъй като всеки би избрал вариант, при който да бъде максимално финансово удовлетворен, а в същото време и в унисон със закона.

Като собственик на бизнес извършвате трудова дейност, независимо от предмета на дейност на вашата фирма. Предвид това стана ясно, че подлежите на задължително осигуряване. Ето и възможностите за осигуряване, които се прилагат най-често от повечето счетоводни къщи в София, предвид статута ви на собственик и/или управител на собствен бизнес:

Самоосигуряващо се лице
При този вид осигуряване задължителните осигурителни вноски за социално осигуряване (като фонд „Пенсии“) и задължително допълнително пенсионно осигуряване (за родените след 1960 г.), са изцяло за ваша сметка. Месечните здравноосигурителните вноски също остават ваше задължение. В случай че изберете този този вариант, задължително ще плащате и за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. Може да си спестите иначе задължителната вноска, предвидена за общо заболяване и майчинство, ако смятате, че не е необходима. Управителите също попадат в категория лица, които подлежат на социално и здравно осигуряване, тъй като управленският труд е упражняване на вид трудова дейност. Тук имате възможност да изберете сами дохода, върху който да се осигурявате. Държавата определя ежегодно минималния месечен осигурителен доход. За 2019 г. той е 560 лв., което означава, че не може да се осигурявате на по-нисък доход.

По договор за управление
Тук ключово важно условие е при регистрацията на фирмата да сте заявили, че освен собственик, сте и неин управител. В този случай Търговският закон предвижда отношенията между дружеството и управителя да се уреждат в „Договор за управление и контрол“ (ДУК). По този начин вие ставате управител на собствената ви фирма, следователно за управленската си дейност получавате трудово възнаграждение от фирмата. В този случай внасяте осигуровки към всички фондове на Общото държавно осигуряване: фонд „Пенсии”, „Общо заболяване и майчинство”, фонд „Трудова злополука и професионална болест” и фонд „Безработица”. Включително и допълнителното осигуряване в универсален пенсионен фонд, ако сте родени след 1960 г. Размерът на осигурителните вноски при ДУК се разпределя между фирмата и управителя. Освен това, като получаващ трудово възнаграждение, ще заплащате и данък върху заплатата си. Тук ситуацията е като при работа на трудов договор, с разликата, че си плащате сами.

При така изложените факти е видно, че първият вариант е за предпочитане пред втория. Избирайки да бъдете самоосигуряващо се лице, ще плащате по-малко осигуровки, защото може да внасяте само задължителните такива и в частност да определите осигурителния си доход. А осигурявайки се като Управител, ще заплащате повече и по-високи осигуровки – като работник и като работодател, наред с това и към всички предвидени фондове.

Share This Post